top of page

Gezin en opvoeding
communicatie & verbinding | opvoedkundige vaardigheden | conflicten | ouderschap in (v)echtscheiding | nieuw samengestelde gezinnen
 

De Therapeutenpraktijk biedt ondersteuning aan gezinnen en families. Samen gaan we op zoek naar patronen, aanpak, posities en dynamieken binnen jullie gezin. We staan stil bij het effect dat deze hebben op persoonlijke emoties, ervaringen en reacties. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en begrip, waardoor jullie op een andere manier met elkaar kunnen omgaan. Mogelijke thema’s zijn communicatiemoeilijkheden, opvoedingsproblemen, conflictueus ouderschap, nieuw samengestelde gezinnen, … Je kan rekenen op begeleiding op maat, waarbij we oog hebben voor krachten en zorgen. Belangrijk daarbij is dat we perspectief creëren voor jouw gezin.  

Bij de ouderbegeleiding gaan we met één of alle zorgfiguren aan de slag. We zoeken samen met jullie als zorgfiguren naar een manier waarop jullie opnieuw grip krijgen op de situatie en zo verandering mogelijk kunnen maken.


Therapeut:
Lien Hendrickx
Katrien Gilis
Peggy Janssen

Sofie Gebruers

bottom of page