Kinderen & jongeren

rouw & verwerking | angsten | gedrag | sociale vaardigheden | zelfvertrouwen & zelfbeeld | identiteit & zingeving

Voor de kinderen en jongeren
Heel wat kinderen en jongeren kampen met psychosociale problemen. Faalangst, pestgedrag, gebrek aan zelfvertrouwen, eenzaamheid, een scheiding, verdriet, … Zij hebben baat bij ondersteuning als het op verschillende vlakken dreigt mis te gaan. Doorheen de begeleiding werken wij zowel met het kind als met de context (broers en zussen, ouders, zorgfiguren, school, …). Daarbij hanteren we verschillende methodieken op maat (individuele gesprekken, creatieve aanpak, theoretische inzichten, spelen, oplossingsgerichte oefeningen, gezinsgesprekken, oudergesprekken, psycho-educatie, …), want ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. Samen zoeken we naar oorzaken en werken we stap voor stap aan vooruitgang. Daarbij hebben we oog voor zowel krachten als zorgen. We bouwen aan sociale vaardigheden, identiteit, grenzen, eigenwaarde, veerkracht en we creëren perspectief.  
Voor de zorgfiguren
Hoe moet je als ouder omgaan met een kind met ADHD, autisme, leerstoornissen, opstandig gedrag of ander gedrag waar je als ouder geen oplossing voor hebt? Naast individuele gesprekken, hanteren we ook gezinsgesprekken en / of oudergesprekken om het samen leven te optimaliseren. Onze focus ligt op de communicatie met je kind en terug tot verbinding komen. Zie ook 'Gezin & opvoeding'.
Onze kinder- en jongerentherapeuten zijn Lien Hendrickx en Katrien Gilis.  
< terug