Kinderen & jongeren

verdriet verwerken | faalangst | gepest worden | eenzaamheid | opstandigheid | gedragsproblemen

Alle mogelijke psychosociale problemen van kinderen en jongeren

Heel wat kinderen en jongeren kampen met psychosociale problemen. Ouders weten vaak niet hoe dit binnen het gezin aan te pakken. Blijf niet met uw problemen zitten, maar kies voor professionele hulp en ondersteuning. De Therapeutenpraktijk heeft gespecialiseerde therapeuten in dienst die zich volledig wijden aan kinderen, jongeren en gezinsproblemen.

Voor de kinderen en jongeren

Het verwerken van een scheiding, gepest worden op school, volledig blokkeren door faalangst, een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen, eenzaamheid en weinig vriendjes, verdriet,… Kinderen en jongeren hebben recht en nood op professionele hulp wanneer ze zich slecht in hun vel voelen en het op verschillende vlakken mis dreigt te gaan. De gediplomeerde therapeuten van de Therapeutenpraktijk weten door hun ervaring en opgebouwde expertise wat er in het hoofd van kinderen en jongeren omgaat. Samen zoeken we naar de achterliggende oorzaken en werken we in individuele sessies stap voor stap aan vooruitgang, al dan niet met directe betrokkenheid van de ouders tijdens de therapie.  

Voor de ouders

Hoe moet u als mama of papa omgaan met een kind of jongere met ADHD, leerstoornissen, opstandig gedrag, autismespectrumstoornissen of ander gedrag waar u als ouder geen oplossing voor heeft? Doorheen verschillende sessies leren we u hoe te communiceren met uw kind en wat u van hem of haar mag verwachten. We zoeken samen naar de juiste manieren om uw kind op te voeden tot een gelukkig persoon.

 

Nieuw-samengestelde gezinnen

Samen een gezinsleven opbouwen als nieuw samengesteld gezin is niet altijd even eenvoudig. Samen gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht, waarbinnen elk gezinslid de nodige zorg en aandacht krijgt.
Onze kinder- en jongerentherapeuten zijn Lien Hendrickx, Silke Jansen en Katrien Gilis.  
Lees meer over onze werkwijze.
Maak vandaag nog uw afspraak.
< terug